Que Femos

Que Femos, la agenda de fiestas, ocio, cultura y deporte para disfrutar del Occidente de Asturias.

Hotel Blanco sds

II Concurso de Diseño y Dibuxos da XXXI Noite Celta de Porcía

II Concurso de Diseño y Dibuxos da XXXI Noite Celta de Porcía
Xurde P. Lejarza

Publicado por Xurde P. Lejarza el 25 de diciembre de 2014

Gran Vía sds

El Asociación Cultural Alameda, con sede nel Franco, convoca hasta el próximo 15 de febreiro de 2015 a participar a tod@s @s interesaos / -adas nel II Concurso de diseño y dibuxos coa vista posta na celebración da XXXI Noite Celta de Porcía el prósimo sábado 29 d’agosto de 2015.

Nun é un concurso de carteles. Poden participar todas as personas interesadas que quiran fer chegar el sou diseño ou dibuxo al Asociación Cultural Alameda, col fin de poder ser usaos por esta asociación nos sous productos conmemorativos da XXXII Noite Celta de Porcía, ou como ésta determine.

  • A temática dos diseños presentaos ha a ser “XXXII Noite Celta de Porcía”. Os diseños ou dibuxos que se presenten nun van poder tar xa usaos pra outra cousa ou con outro fin qu’este concurso.
  • Os diseños gráficos ou dibuxos poderán mandarse por correo ellectrónico á dirección noiteceltaporcia@gmail.comou á seguinte dirección postal, tendo qu’aparecer, neste caso, el nome y apellidos da persona que participa, D.N.I., teléfono y correo ellectrónico:
  1. C. Alameda

El Armayor, s/n

33746 – El Franco (co. El Franco)

  • Quen se presente al concurso nun debera usar más de 3 colores nel sou diseño.
  • El ganador ou ganadora ha a escoyerse durante el mes de febreiro. Namás saberse quén é, ha a comunicárseye personalmente dende el A.C. Alameda. Despós ha a darse axeitada publicidá al nome y condición de quen ganóu.
  • Os qu’escoyan al ganador ou ganadora han a ser nembros del A.C. Alameda y os expertos nel diseño gráfico qu’el organización determine. El xurao nun vai atender recursos nin protestas sobre a súa decisión.
  • El diseño ou dibuxo ganador vai quedar á disposición del organización d’este Concurso pra os usos qu’esta determine. El diseño ou dibuxo ganador vai poder ter algús cambeos si fai falta fellos por especificacióis técnicas al hora del sou uso.
  • El premio d’este concurso é simbólico. Quen gane llevará consigo dúas camisetas conmemorativas da XXXII Noite Celta de Porcía y úa caxa de sidra. Entregaráseye el día da Noite Celta de Porcía de 2015, ás 11 da noite nel Campo del Alameda (El Franco).
  • Participar neste concurso lleva consigo aceptar estas bases.

 

Fuente: Nota de prensa.

Envía tu comentario

Asturadictos sds
RGB Photosport sds
Portalin cortesia sds