Que Femos

Que Femos, la agenda de fiestas, ocio, cultura y deporte para disfrutar del Occidente de Asturias.

Hotel Florez Estrada Somiedo sds

XXI edición del Premio Xeira

XXI edición del Premio Xeira
Ayuntamiento de Coaña sds
Javier García L.

Publicado por Javier García L. el 14 de noviembre de 2011

InésHurtado sds

Xeira convoca un ano máis el concurso lliterario de máis sona y máis antigüedá del Navia-Eo col interés de promocionar el gallego-asturiano na súa espresión culta.

Xa se poden mandar relatos al Premio Xeira de narracióis curtias, un certame lliterario que chega á súa XXI edición como el único d’estas características en gallego-asturiano. Os participantes tein que mandar as súas creacióis en prosa, por cuadruplicao col sistema de plica, al Asociación Cultural Xeira, apartao de correos n.º 5 da Caridá (El Franco). El premio é de 600 euros. El prazo d’entrega dos relatos remata el día 23 de novembre.

El ganador da edición anterior foi a escritora franquía Alba González Fernández col relato «Hiperhidrosis». A entrega del premio féxose na Casa de Cultura da Caridá el 15 d'abril pasao, nun acto unde tamén participóu el grupo de folk Moxega y se presentóu el llibro Máis lletras novas. Premio Xeira de narracióis curtias (2000-2010), editao en colaboración cua Conseyeiría de Cultura y Turismo, unde se recoyen os ganadores das últimas dez edicióis d'este certame lliterario. El outra presentación da xornada foi a del terceiro númaro da revista Trabatel, editada por esa Conseyeiría.

Entre os premiaos en edicióis anteriores, dende a primeira, que se convocóu en 1991, tán os nomes dos máis dos autores de llibros en gallego-asturiano dos últimos anos: escritores como Manolo Galano, Alejandro Antúñez, Jacinto Díaz, Fredo de Carbexe, Rafael Cascudo, Xaviel Vilareyo, María José Fraga, Aurora García Rivas, Alfredo de Ponticella, Marisa López Diz ou Miguel Monteavaro.

BASES

Xeira, col interés de promocionar el uso lliterario del gallego-asturiano como úa das condicióis necesarias pá súa dignificación y normalización, convoca un concurso de narracióis curtias según estas bases:

Ta llibre de participar toda a xente interesada con tantos relatos como yes pareza.

El tema é llibre.

Os relatos teinse qu'axustar ás Normas ortográficas del gallego-asturiano (2007).

Xeira ha premiar con 600 euros el miyor relato y ha tentar de publicar tanto el relato ganador como os que ye pinten d'interés. A Xeira correspóndeye os deretos y criterios ortográficos pá súa publicación. Se en pasando dous anos nun viran a lluz os relatos, os/as autores/as han poder dispoñer d'ellos. El premio pode quedar por dar se asina acorda el xurao.

El día 23 de novembre del 2011 péchase el tempo de recoyida d'orixinales. Éstos tein que mandarse por cuadruplicao a Xeira (Apartao de Correos nº 5, A Caridá - El Franco), nun sobre sin remite. Dentro del sobre ten qu'ir outro, zarrao, cuas señas del/da autor/a.

El xurao ha tar formao por cuatro personas escoyidas por Xeira.

El resultao del concurso ha darse a conocer a os medios de comunicación.

Xeira é quen interpreta estas bases y nun s'ha poder retrucar al sou acordo.

Participar neste concurso lleva consigo dar el visto bon a estas bases.

AsturEvento2 sds

Envía tu comentario

RGB Photosport sds
Nedi Mallada sds
Novak sds