Que Femos

Que Femos, la agenda de fiestas, ocio, cultura y deporte para disfrutar del Occidente de Asturias.

Oicor en Boal sds

Fallo del XXI Premio Xeira de Narracióis Curtias en Gallego-Asturiano

Fallo del XXI Premio Xeira de Narracióis Curtias en Gallego-Asturiano
Novak cortesía sds
Gran Vía sds

Nota de Prensa: El naviego Alberto Castro Gión gana el XXI Premio Xeira

El relato titulao «Inverno» resultóu ganador da XXI edición del Premio Xeira de narracióis curtias en gallego-asturiano, dotao con 600 euros. El autor é Alberto Castro Gión (Navia, 1983), diplomao en Maxisterio y actualmente profesor del asignatura de gallego-asturiano nas escolas Ramón de Campoamor de Navia, CRA Tapia-Castripol y Valdepares. «Inverno» é a súa primeira incursión na narrativa en gallego-asturiano.

El xurao, formao polos escritores Manuel García Galano, María José Fraga Suárez, José Manuel Martínez Castro y Rafael Cascudo Noceda, acordóu fer úa mención especial pra outros dous relatos que tuveron como finalistas nas últimas deliberacióis: «A cama coxa», de Laura Fernández Alonso, y «Pensando en ti na Paicega», de María Teresa Pasarín Arne.

El Premio Xeira nacéu en 1991 col oxetivo d'animar a creación lliteraria núa llingua como el gallego-asturiano que daquella tía ben vitalidá oral peró que cuasemente nun s'escribía. Os relatos ganadores das dez primeiras edicióis viron a lluz nel obra Lletras novas (2000) y os dez últimos premiaos publicáronse este ano nel llibro Máis lletras novas. Son en total veinte anos unde se demostróu qu'a comunidá de falantes de gallego-asturiano mantén vivo el cultivo lliterario da súa llingua. Precisamente nesos veinte anos víuse un rexurdimento da creación lliteraria nel estremo occidental que deu pé á publicación de todo tipo d'obras, tanto en prosa como en verso, y búa parte d'ellas tán escritas por ganadores d'este certame que convoca Xeira.

Abuelo Justo Extra sds

Envía tu comentario

AsturEvento2 sds
Goshin sds
Blanco cortesia sds